Kdo jsme

Jsme prvním poskytovatel BOZP a PO, který je schopen sestavit komplexní řešení těchto služeb v řadě zemí. Naše působení na trhu roste s našimi klienty a to jim pomáhá šetřit zdroje a naplňovat jejich cíle

teamprevent-sante.cz

Wer wir sind

Mit unseren Lösungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sind wir der erste Anbieter arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Beratungsleistungen, der in der Lage ist, über nationale Grenzen hinaus Angebotspakete zu schnüren und unsere Kunden kompetent und zielgerichtet zu beraten.

bad-gmbh.de

Chi siamo

Con le nostre innumerevoli soluzioni nell’ambito della Salute & Prevenzione siamo al primo posto come fornitore di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in grado di raggiungere con le nostre offerte su misura il mercato oltre ai confini nazionali, dando ai nostri clienti una consulenza adeguata ed informazioni mirate.

teamprevent.it

Kto sme

Sme prvým poskytovateľom služieb v oblasti zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je schopný zostaviť balíky služieb vo viacerých krajinách. Naša prítomnosť na trhu sa rozširuje a rastie spolu s našimi klientmi. To im pomáha šetriť zdroje a plniť ich obchodné ciele

team-prevent.sk